Projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy Ewa Doiczman ART CAFE &Restaurant poprzez zakup niezbędnego wyposażenia”.

Hotel ART CAFE Cafe&Restaurant w Nakle nad Notecią zrealizował projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności firmy Ewa Doiczman ART CAFE &Restaurant poprzez zakup niezbędnego wyposażenia” w ramach Działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Całkowita wartość projektu: 165 042,00 PLN.

Dofinansowanie w wysokości 82 521,00 PLN.

Celem projektu był rozwój działalności gospodarczej firmy Ewa Doiczman ART CAFE &Restaurant poprzez zakup niezbędnego wyposażenia w celu podniesienia jakości świadczonych usług oraz utrzymanie 2 miejsc pracy.

 

W ramach projektu zamontowano w Hotelu Art Cafe klimatyzację, uzdatniacz wody oraz zakupiono nowoczesne urządzenia do kuchni hotelowej.

Szukasz miejsca do zorganizowania

IMPREZY OKOLICZNOŚCOWEJ

Hotel ArtCafe
ul.Konstytucji 3 Maja 1
89-100 Nakło